decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

การกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย

การกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กำลังใกล้เข้ามาก็ตามการออกคำสั่งของรัฐบาลก็จะบอกได้อย่างละเอียดว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถทำได้และไม่สามารถทำอะไรได้ ควรยกเลิกข้อห้ามโดยไม่มีเงื่อนไขเขากล่าว นาย Piyabutr Saengkanokkul อดีตศาสตราจารย์ด้านกฎหมายซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกคนสำคัญของพรรคก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยเสนอ

ข้อเสนอที่คล้ายกันเพื่อยุติการปราบปรามทางการเมือง เขาแสดงความคิดเห็นบน Facebook ว่ารัฐบาลทหารได้ทำพรรคการเมืองไม่ให้ความโปรดปรานกับคำสั่งที่แนบมากับสายนี้ มันไม่ได้ช่วยในการกำหนดมาตรฐานประชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้งและไม่ช่วยให้การเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติ เขากล่าวว่าทุกปัญหาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้าโดยตรงจาก NCPO ไม่ใช่พรรคการเมืองเอง

loading
×