decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

การสร้างตราสินค้าคาร์บอนเป็นกลาง

ระดับของการรับรู้โลโก้ดูเหมือนจะมีความสำคัญ แม้ว่าผู้บริโภคระบุว่าพวกเขารู้สึกดีเมื่อพวกเขาลด CO รอยเท้าความรู้สึกที่ดีนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาเลือกผู้บังคับกองร้อย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลาง สิ่งนี้สามารถอธิบายได้โดยรายละเอียดต่ำของโลโก้จริยธรรมนี้ ในทั้งสองประเทศน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมระบุว่าพวกเขาได้เห็นการสร้างตราสินค้าคาร์บอนเป็นกลาง

ในขณะที่ช้อปปิ้ง ในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคกว่า 90% ต่างตระหนักถึงโลโก้การค้าที่เป็นธรรม หากผู้บริโภคไม่รู้ว่าฉลากหมายถึงอะไรพวกเขาจะไม่รู้สึกดีเมื่อซื้อสินค้าดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของพวกเขาได้ การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร เกณฑ์การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดรองลงมาคือการเรียกร้องทางจริยธรรมและประเทศที่ผลิต นอกจากนี้การเรืองแสงที่อบอุ่น มีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจในการซื้อ โอกาสที่จะได้รับความรู้สึกที่ดีดึงดูดผู้บริโภคจำนวนมากให้ซื้อสินค้าที่เรียกร้องทางจริยธรรม แต่ความตั้งใจนั้นมักจะไม่ถูกนำไปใช้จริง

loading
×