decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ก๊วนเอกชนเอ็นจีวีกดดันรัฐบาลใหม่ลดราคา

ผู้ค้าก๊าซเอ็นจีรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคม กดดัน รมว.พลังงานคนใหม่ ทบทวนลอยตัวราคาเอ็นจีวี

กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือเอ็นจีวีรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ โดยมีนายศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้เรียกร้องถึงรัฐบาลชุดใหม่ หาทางช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ เอ็นจีวีที่กำลังประสบปัญหาขาดทุน หลังจากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาก๊าซฯ เอ็นจีวี และส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น บี 20 บี 10 และบี 7 ด้วยการอุดหนุนราคา ประกอบกับ ราคาน้ำมันต่ำลง ทำให้ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาต้องทยอยปิดกิจการปั๊มเอ็นจีวีไปแล้ว 40-50 แห่ง จาก 500 แห่ง จนปัจจุบันเหลือกว่า 400 แห่ง การใช้ก๊าซฯ เอ็นจีวี เหลือ 4,000- 5,500 ตันต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 9,000 ตันต่อวัน โดยราคาเอ็นจีวีขยับขึ้นไปเฉลี่ยอยู่ที่ 15. 90 บาทต่อกิโลกรัม

สมาคมฯ ต้องการเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่หาทางแก้ปัญหานี้ เช่น การลดภาษีนำเข้ารถบรรทุกหัวลากที่ใช้เอ็นจีวีร้อยละ 20 และลดภาษีนำเข้ารถดั้มร้อยละ 40 หรือทบทวนการลอยตัวราคาเอ็นจีวี และชดเชยราคาขายปลีกเอ็นจีวี กิโลกรัมละ 2-3 บาท เพื่อให้ราคาลดลงเหลือ 11-13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งภาครัฐน่าจะกลับมาดำเนินแนวทางตามข้อตกลงในอดีตที่ดูแลราคาเอ็นจีวีต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ 50 เพื่อจูงใจให้คนกลับมาใช้ และยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม หากไม่ดำเนินการใด ๆ อาจเห็นสถานีเอ็นจีวีปิดอีก 50 แห่งในปีนี้

loading
×