decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต

การใช้ยาเฉพาะบุคคลเพื่อจัดการกับคอเลสเตอรอลสูงและลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของโลก แนวทางแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรออกแบบมาเพื่อควบคุมการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดระบุเป้าหมายการค้นหาว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อสแตตินได้ดี

เพียงใดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของ NICE และสิ่งนี้อาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต พวกเขาดึงข้อมูลการวินิจฉัยและการสั่งยาโดยไม่เปิดเผยชื่อโดยการปฏิบัติของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 681 ต่อดาต้าลิงค์การวิจัยการปฏิบัติทางคลินิกของสหราชอาณาจักรและเชื่อมโยงกับการรักษาในโรงพยาบาล (ข้อมูล HES) และสถิติเกี่ยวกับสาเหตุของการตาย

loading
×