decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร บึงพลาญชัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์

อีกทั้งยังมีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนให้พายเล่นในบึงแห่งนี้ นอกจากนี้ บึงพลาญชัย ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมไปถึงการจัดมหรสพต่างๆ ภายในจังหวัดอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจ อาทิเช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ และเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองร้อยเอ็ด มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวต่างก็มากราบนมัสการขอพรกันเป็นประจำ นอกจากนี้ก็ยัง มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ พานรัฐธรรมนูญ นาฬิกาดอกไม้ และภูพลาญชัย ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำตกจำลอง และรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์ นอกจากนั้น ภายในบริเวณบึงพลาญชัย ยังมีสนามเด็กเล่นรวมถึงสวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรงให้แก่ชาวร้อยเอ็ด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

loading
×