decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรงบประมาณแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรงบประมาณแห่งชาติเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาทจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นกองทุนร่วมสำหรับโครงการใหญ่ ๆ ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลพม่ายุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีและนโยบายประชารัตน์ สภานิติบัญญัติรัฐประหารได้ลงมติ 183 คะแนนโดยไม่มีการคัดค้านที่จะต้องกระทำการโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลพม่า

จัดสรรงบประมาณจำนวน 10 พันล้านบาทสำหรับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปีที่ถกเถียงกัน อีกประมาณ 2.7 พันล้านบาทไปที่กองทุน Pracharat เพื่อให้รายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี การเรียกเก็บเงินจะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติพระราช เมื่อเดือนที่ผ่านมายุทธศาสตร์แห่งชาติได้มีการออกคำติชมว่ารัฐบาลร่างรัฐประหารได้รับการคัดค้านจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในวง จำกัด แต่ก็มีอำนาจเหนือกว่าการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในอีก 20 ปีข้างหน้า นักการเมืองขู่ว่าก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาจะพยายามคว่ำกลยุทธ์หลังจากการเลือกตั้งซึ่งได้มีการวางแผนไว้สำหรับปีหน้า

loading
×