decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

วัดพระลอย

วัดพระลอยเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นเมื่อใด และสร้างโดยผู้ใดนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่หากดูจากซากอุโบสถ อิฐ และใบเสมาแล้ว คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงกลางสมัยพระเจ้าอู่ทอง ชื่อวัดพระลอยนี้ เดิมเกิดจากการที่มีพระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อหินทรายขาว ซึ่งคาดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ลอยมาตามแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีอาราธนาขึ้นมาจากแม่น้ำ แล้วสร้างวัดขึ้น

ในอดีตเรียกกันว่า “วัดชลอ” แต่ต่อมา ก็มาเรียกเป็น “วัดพระลอย” แทน ภายในวัดแห่งนี้ นอกจากพระลอยอันเลื่องชื่อแล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น “โบสถ์” ที่ปรักหักพังสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง อายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี แต่ต่อมาทางวัดได้ปฏิสังขรณ์โดยสร้างโบสถ์ใหม่มาครอบ ต่อมาเป็น “อุโบสถ” จตุรมุขใหญ่ สูงเด่น สง่างาม ประดิษฐานพระพุทธนวราชมงคล สวยงามมาก และยังมีพระพุทธรูปเนื้อหินทรายปางต่างๆ ที่เก่าแก่มากอีกด้วย ถัดไป คือ “สังขารหลวงปู่แต้ม” ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวสุพรรณรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศ นับถือมากรูปหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าท่านจะมรณภาพมานานแล้ว แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่สังขารท่านก็ไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา นอกจากนี้แล้ว บริเวณท่าน้ำหน้าวัดยังเป็น “อุทยานมัจฉา” อันเป็นที่สงวนพันธุ์สัตว์น้ำ มีฝูงปลาหลายชนิดให้ผู้มาเที่ยวชมสามารถให้อาหารปลาได้ สุดท้าย บริเวณรอบวัดมี “รูปปั้น” อันงดงามกระจายอู่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเรื่องพระเวสสันดรชาดก เทพจีน เป็นต้น ทำให้บรรยากาศบริเวณวัดดูน่ารักและรื่นรมย์เป็นอย่างมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

loading
×