decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

โรงงานน้ำมันปาล์มแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำเสีย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่สั่งให้โรงงานน้ำมันปาล์มในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียภายในเจ็ดวันหลังจากน้ำเสียจากโรงงานไหลลงสู่คลองท้องถิ่นผู้จัดการโรงงานของ บริษัท ปาล์มศักดิ์ลานนภากล่าวในวันพุธที่ผ่านมา ผู้จัดการยอมรับว่าเขื่อนกั้นดินของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานได้พังลง เนื่องจากฝนตกหนักซึ่งส่งผลให้น้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดรั่วไหล

ลงสู่บริเวณโรงงานและจากนั้นลงสู่คลอง ขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้จัดการ บริษัท ซึ่งเริ่มซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรเมื่อหกเดือนก่อนจะซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในเจ็ดวันตามคำสั่งและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ วิศวกรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ Siwareuk Noorit ยืนยันว่าเขื่อนดินถล่มทำให้น้ำเสียไหลลงสู่คลองได้นานถึง 3 กิโลเมตร หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเขากล่าวว่าอาจส่งผลกระทบต่อคลองที่ใหญ่ที่สุดของตำบลคลอง Pelha ซึ่งเป็นสาเหตุที่โรงงานได้รับคำสั่งให้แก้ไขปัญหาภายในเจ็ดวัน Siwareuk กล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะกลับไปตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้ง

loading
×